Rund

kr 0,00

Beskrivelse

Innstøpningsflenser, også kjent som støpemuffer eller støpemansjetter, er viktige komponenter i rørsystemer som brukes til å skape en solid og lekkasjefri tilkobling mellom rør og betongstrukturer. De spiller en avgjørende rolle i konstruksjonen av rørledninger som skal innstøpes i betongelementer, som vegger, gulv eller fundament.

Innstøpningsflenser er vanligvis laget av rustfritt stål eller annet korrosjonsbestandig materiale, og de er utformet med en flens som er integrert i røret. Under installasjonen plasseres flensen i en forhåndsstøpt åpning eller form i betongen. Når betongen stivner, sikrer den innstøpningsflensen en solid og permanent forbindelse mellom røret og betongstrukturen.

Formålet med innstøpningsflenser er todelt. Først og fremst gir de en mekanisk og tettsittende tilkobling mellom rør og betong, noe som forhindrer lekkasje av væsker eller gasser. Dette er spesielt viktig i rørsystemer som transporterer farlige stoffer eller i konstruksjoner der tetthet er avgjørende, for eksempel vanntette kjellere eller kloakkanlegg. For det andre gir innstøpningsflenser en sterk forankring av røret til betongstrukturen, noe som sikrer stabilitet og motstand mot mekaniske belastninger.

Sammendragt er innstøpningsflenser essensielle komponenter i rørsystemer som skal innstøpes i betong. De sikrer en pålitelig tilkobling mellom rør og betongstrukturer, samtidig som de opprettholder tetthet og stabilitet i rørsystemet.

Det er viktig å merke seg at valget mellom runde og firkantede innstøpningsflenser vil variere avhengig av prosjektets krav og rørmaterialer. Det anbefales å konsultere med oss dersom du er usikker på hvilken type du trenger.