I VA-bransjen i Norge er det en utfordring med manglende sveiseferdigheter. Det burde ikke finnes plass for uforsvarlig gjennomføring basert på mangel på kompetanse. Som en nylig utdannet plastsveiser ble jeg overrasket over den manglende kompetansen innen...