Utfordringen med manglende sveiseferdigheter i VA-sektoren

I VA-bransjen i Norge er det en utfordring med manglende sveiseferdigheter. Det burde ikke finnes plass for uforsvarlig gjennomføring basert på mangel på kompetanse. Som en nylig utdannet plastsveiser ble jeg overrasket over den manglende kompetansen innen PE-sveising. Det er uakseptabelt at et ukeskurs er alt som kreves for å sveise et ledningsnett som er ment å vare i minst 100 år.

Vi kan ikke ta sjanser med folks helse på den måten jeg har vært vitne til. Det er vår oppgave å sikre at alle har trygt og rent drikkevann i kranene sine, og for å oppnå det må sveisejobben utføres grundig. Det er på tide med en uavhengig tredjeparts kontroll som fysisk er til stede på anleggene før ledningene forsvinner under bakken for alltid.

Jeg hevder ikke at alle må ha en fireårig utdannelse for å være en dyktig sveiser, men det bør være krav om praksis og oppfølging for nysertifiserte sveisere. På denne måten kan vi sile ut de som ikke er egnet til å utføre sveiseoppgaver på anleggene.

Spesialisering på å sveise PE

I vårt selskap har vi valgt å spesialisere oss på PE-sveising. Dette er et «uforurenset» materiale å jobbe med, spesielt i forhold til stål. Vi trenger ikke engang å bruke masker – beskyttelsesbriller er tilstrekkelig. Vi unngår farlige gasser, rengjøringen er enkel, og vi har kontroll over arbeidsmiljøet rundt oss til enhver tid.

Opprinnelig skulle denne bloggen handle om en typisk arbeidsdag for en plastsveiser. Men i vårt firma er ingen arbeidsdager like. Sammen med min dyktige kollega, Jøran Glittum, startet vi WG Plastsveis AS i april 2020. Vi tilbyr måltaking og prosjektløsninger innen plastsveising. Sammen med våre kunder skreddersyr vi produkter som er nødvendige for ulike oppdrag. Med andre ord snakker vi om skreddersøm, og det er det jeg finner mest givende. Å tilpasse kummer til eksisterende ledningsnett og sveise rør med ulike dimensjoner kan være utfordrende, men samtidig svært gøy.

Fireårig utdanning

Veien mot å bli plastsveiser tok noen omveier før jeg bestemte meg for å satse på denne karrieren. Jeg prøvde meg innen ulike bransjer som bygg og anlegg, service og samferdsel før jeg til slutt fant min plass innen teknikk og industriell produksjon (TIP). I dette faget fikk vi grunnopplæring i sveising og dreiing. Jeg oppnådde fagbrev som plastmekaniker ved å tilbringe to år på Hjalmar Johansen videregående skole, etterfulgt av to år som lærling.

Når jeg sier at ingen dager er like, skyldes det det faktum at vi mottar en rekke varierte oppdrag fra ulike oppdragsgivere. Dette kan inkludere kommunaltekniske tjenester, veivedlikehold, marin industri, velforeninger, privatpersoner, entreprenører og båtforeninger.

Selv om vi håndterer forskjellige typer oppdrag, utgjør norsk vannbransje flertallet av våre arbeidsoppgaver. Et av de mest spesielle oppdragene vi har hatt så langt, var å lage spesialbokser i PE-plast for Norges geologiske undersøkelser (NGU). Disse boksene skulle huse sensorer for vibrasjonsmålinger under den nye E-18 i Sandvika.

En annen prestasjon vi kan skryte av er speilsveising av en 1000 mm SDR11 PE-ledning i Arendal. Denne ledningen strakte seg over en avstand på 3,6 kilometer og utgjorde en viktig del av Arendal kommunes nye hovedvannledning. Dette oppdraget er nå en stolt del av vår referanseliste.

Les også: Den «enkle metoden» – elektrosveising av PE-rør

Viktig med erfaring

Sveising av PE-rør kan ved første øyekast virke enkelt, men det er faktisk en oppgave som krever erfaring og kompetanse. Som plastsveiser er vi ofte ute og jobber under varierte værforhold. Vi må håndtere alt fra regn og vind til varm og kald luft, i tillegg til søle og gjørme.

«Jeg har møtt sveisere som har benyttet feil metoder i mange år og som har gravd ned trykkledninger som er dømt til et liv med lekkasjer.»

Martin Eklund Waale

Det finnes trykkledninger rundt omkring i landet som utgjør potensielle «lekkasjebomber». Vibrasjoner i en trykkledning kan over tid føre til at en ekstrudersveis ikke er holdbar. I stedet er det speilsveising eller elektromuffe-sveising som er nødvendig. For at sveiseprosedyren skal være pålitelig og vare i 100 år, må den utføres nøyaktig i tråd med standardiserte retningslinjer.

Lange lengder krever erfaring

Tidspress er alltid en utfordring i vårt arbeid. Jo større rør, desto lengre tid tar sveisingen. Vi kan ikke inngå kompromisser når det gjelder tidsrammene. Vi ser at mange entreprenører og ledningseiere bestiller rørlengder på opptil 20 meter for å redusere antall skjøter. Med slike lange rør øker også vekten, og derfor er det viktig å håndtere dem skånsomt både for rørene selv og for sveisere. God kommunikasjon med gravemaskinføreren er også avgjørende. Med større dimensjoner kommer også større speil og høvel, og dette må vi ta hensyn til i vår arbeidshverdag.

En dyktig sveiser på anlegget må være praktisk anlagt, i god fysisk form og trives med å være utendørs under alle slags forhold. Ved å trives i jobben, leverer vi også solide resultater.

Jobben må gjøres med hundre prosent nøyaktighet, spesielt når det gjelder tilpasninger og skreddersøm. Ved styrt boring kan det oppstå situasjoner der ledningen må føres dypere enn først beregnet, og da er tilpasninger mot allerede eksisterende kummer nødvendig. Her er PE-materialet fantastisk å jobbe med. Presisjon er avgjørende, fra måling til endelig montering av slangen.