Fallkum

kr 0,00

Produkt total
Valg total
Sum total

Beskrivelse

En fallkum er en sentral komponent i et rørsystem og brukes til å samle opp og avlede avløpsvann eller andre væsker. Den spiller en viktig rolle i dreneringssystemer og er designet for å sikre effektiv og trygg fjerning av avfallsvann.

Fallkummen er vanligvis konstruert som en dyp, sylinderformet struktur som er installert under bakkenivå. Den er utstyrt med et lokk på toppen for enkel tilgang og vedlikehold. Fallkummen er plassert på strategiske punkter i rørsystemet, for eksempel ved overgangen mellom horisontale og vertikale rørledninger.

Hovedformålet med fallkummen er å samle opp avløpsvann og andre væsker som strømmer nedover rørsystemet. Den fungerer som et reservoar der faste partikler og avfallssedimenter kan synke til bunnen og bli oppsamlet. Samtidig tillater den kontinuerlig strøm av væske å passere videre gjennom rørsystemet. Videre gir fallkummer muligheten for inspeksjon og vedlikehold av rørsystemet.