T-rør – trykkløst

kr 0,00

Beskrivelse

Et T-rør er en vanlig komponent innenfor rørsystemer som brukes til å skape en forgrening i rørledningen. Som navnet antyder, har T-røret formen til bokstaven «T», der det er en hovedrørledning og to sideutganger i en vinkelrett retning. T-røret er tilgjengelig i ulike størrelser og materialer, avhengig av bruksområdet og kravene til rørsystemet.

Når det gjelder trykkløse forhold, brukes T-røret til å skape en gren i en rørledning der det er behov for å samle eller avlede væsker eller partikler. Et eksempel på dette er i avløpssystemer, der T-røret kan brukes til å samle avløpsvann fra flere rør og lede det til en felles avløpslinje.

T-rør er dermed viktige komponenter som tillater fleksibilitet og effektivitet i rørsystemer ved å muliggjøre forgrening og omfordeling av væsker, gasser eller partikler.